За нас

Кои сме ние

Добрата подготовка и опита на квалифицирания екип от специалисти, както и тясното сътрудничество с медицински университети, ни позволи да създадем апарати с високо качество, интуитивен софтуер, графичен потребителски интерфейс и добре адаптирани клинични протоколи за медицинската практика. Всички наши апарати са с търговското име “SIX”.
Фирмата произвежда не само за българския пазар, но е и експортно ориентирана. В тази връзка участваме в регионални и международни изложения, с което целим да разширим настоящите си пазари и да създадем нови. Ние от Атлантис работим с ентусиазъм и професионализъм за реализиране на новите идеи, чието производство предстои!

История

Атлантис е създадена е през 1994 г. от екип опитни инженери, работили в областта на лазерните технологии. Можем с гордост да отбележим, че сме участвали в реализирането на първите в България промишлен CO2-лазер и Диоден терапевтичен лазер.

Мисия

Визията на Атлантис се състои в разработване и производство на високотехнологична медицинска апаратура със собствено ноу-хау, която да отговаря на основните стандарти и тенденции в медицината, както и да допринася за успеха на медицинските практики и партньори. Другата наша постоянна мисия е
свързана с разпространението на знания по лазерна медицина и иновативни технологии.

Развитие

Посоката на развитие на Атлантис е и посоката на технологичното развитие на лазерното уредостроене: нови лазерни източници, мултифункционалност, вградени лечебни схеми, интуитивен софтуер, визуализация, телеметрия.
Ще насочим усилията си в създаването на мултифункционални, интуитивни апарати, които да се диагностицират дистанционно.

Фирмена философия

Високите технологии, и в частност лазерните технологии, да станат достъпни за все по-голям брой хора. Така човешкият труд на лекаря ще бъде възнаграден с увеличена сигурност, удовлетвореност и благосъстояние.

Сертификати

Атлантис е сертифицирана по EN ISO 13485:2012.
Апаратите притежават CE маркировка, в съответствие с Директива 93/42 EEC

Развитие - терапевтични лазери от 1994 Г до 2020

Развитие- хирургични и комбинирани лазери от 1994 Г до 2020

Участия в изложения, форуми и конгреси

Булмедика – Булдентал 2021

IDS – 2015

Тбилиси Дентал 2016

NEED A SPECIALLIST?

Get Better Now! Just Make An Appointment