Нискоенергийни Терапевтични Лазери

Характеристики

Атлантис произвежда Нискоенергийни Терапевтични Лазери за:
•Стоматология • Физиотерапия (свързана с Ревматология, Неврология, Травматология) • Дерматология • УНГ • Лазерпунктура • Ветеринарна медицина

Нискоенергийните Терапевтични Лазери (LLL-Low Level Laser) днес бележат Ренесанс в световен мащаб, наричайки ги лазери за фотобиомодулация. Но в България българските лекари имат изключителен опит в тяхното прилагане. Терапевтичните лазери са мощно физиотерапевтично средство във всички медицински области.

Нискоенергийната лазерна терапия е: нетермична; подобрява бързината и качеството на тъканното възстановяване на кожа, мускули, сухожилия, лигамент, кости и нерви; подпомага преодоляването на възпаления; често мигновено облекчава болката. Съвременното наименование на въздействието е фотобиомодулация.

Често задавани въпроси

Източник на енергия, която въведена в тялото, влияе върху чувствителните на това лъчение елементи в клетките, без да поражда разрушаващо действие. По своята физична същност това са апарати, излъчващи в червената или близката инфрачервена спектрална област.

Ще срещнете различни наименования на тези лазери: „нискоенергийни”, “терапевтични”, “софт”, “студени”. Правилно е да се наричат “нискоенергийни лазери” или  “терапевтични лазери“.

В световната литература нискоенергийните лазери са с абревиатурата LLL (Low Level Laser)

Тази терапия е:нетермична, обезболяваща (често мигновено облекчава болката), фотобиомодулираща. Подпомага преодоляването на възпаления. Подобрява бързината и качеството на тъканно възстановяване на кожа, лигавица, мускули, сухожилия, лигамент, кости и нерви.

В световната литература нискоенергийната лазерна терапия ще я срещнете с абревиатурата LLLT (Low Level Laser Therapy)

Областите, за които са предназначени нашите апарати са: • Стоматология • Физиотерапия (свързана с Ревматология, Неврология, Травматология) • Дерматология • УНГ •   Лазерпунктура • Ветеринарна медицина

  • Дължина на вълната- означава се с λ, измерва се в нанометри (nm); 
  • Мощност- измерва се в миливатове (mW);
  • Режим на работа- може да бъде непрекъснат, импулсен или модулиран на импулси. Импулсните режими са особено важни за нискоенергийната лазерна терапия, тъй като комбинирането на различни честоти дава необходимия тъканен отговор.

Лазерите, които се използват за терапия, излъчват в червената и близката инфрачервена спектрална област в спектрален диапазон 626 – 980 nm.

Най-добре е да ги има и двата в един апарат. В много от случаите максималният терапевтичен резултат се постига от комбинираното въздействие на

червен и инфрачервен лазер. Има особености, които ако се знаят, ще направят лечението много по-бързо и по-ефективно.

Лазерните апарати на добрите лазерни фирми са комбинирани и с двата лазера. 

В апаратите на Атлантис, освен че имат и двата лазера, в протоколите е указан предпочитания лазер или комбинация.

Този лазер има подчертано аналгетично и противовъзпалително действие в голяма дълбочина, включително в кост. Използва се в случаите на болкови проблеми, костно-ставни проблеми, както и при дълбоки патологии.

Този лазер има противовъзпалително и трофично действие в меката тъкан. Предпочитан за лечение на мекотъканни проблеми.

Да, можете! В тях ще въведете параметрите за работа- мощност, режим, честота на импулсите, при импулсен режим) Тези протоколи можете да запаметите и да им дадете име.

Честотите на д-р Ножие и д-р Фол са предназначени за лазерна пунктура. 

Тези честоти са по-адаптивни и при локална терапия, като има специфични съчетания от честоти- аналгетични, за мускулна релаксация, трофични.

Протоколите на  SIX Laser TSС са изпълнени със съчетание от гореспоменатите честоти на Ножие.

1.Стъклени световоди-3 и 6 mm. Служат за доставяне на лъчението в областта на лигавицата.

Предназначени са за стоматология и УНГ 

2.Мултидиодна глава. В нея са вградени червени и инфрачервени диоди, опасани с магнит. Съчетанието на различни дължини на вълната е предпоставка за многостранен целуларен отговор при засегнати обширни зони.

Предназначена е за всички медицински области, 3.Колиматори- 3 и 10 mm. Те служат за доставяне на успореден сноп лъчение в биологично активни точки.

Предназначени са за всички медицински области.

You've just added this product to the cart: