Публикации

Лазерът в моята ежедневна стоматологична практика

Д-р Веселина Бозалиева
специалист пародонтолог
Член на БАЛДМ, член на ESOLA
e-mail: obozalievi@abv.bg

В моята практика употребявам инфрачервен лазер , с дължина на вълната 904nm и мултидиодна глава с, монтирана върху инфрачервена сонда на лазера (SIX Laser TS, Атлантис, България).

Най-често прилагам физиотерапия с лазера при възпалителни и атрофични изменения на лигавицата на пародонта и гранулации в периапикалната и фуркационната зона на зъбите. Особен успех имам при пародонталните заболявания, независимо от тяхната етиология- начална и напреднала форма на плакиндуциран пародонтит, с различна степен на подвижност на зъбите и загуба на прикрепване; при пародонтопатии, в резултат на системни заболявания на организма, особено такива които имат отношение към калциева обмяна; хормонални пародонтопатии- пубертален пародонтит, диабет, смущения във функцията на щитовидната жлеза и др. Много често ми се налага да лекувам интоксикации на пародонта, в резултат на постоянна употреба на определени медикаменти-калциеви антагонисти, хидантоинови препарати, барбитурати, имуносупресори.

В ендодонтията най-често прилагам лазер при гранулационните изменения в периапекса, както при остри, така и при хронични периодонти и грануломи на фуркациите.

В хирургичната ми практика намирам най-добър ефект чрез лазертерапия на постекстрационни усложнения- сухи алвеоли, вторично заздравяване, както и като следоперативни грижи при пародонтален кюретаж, костна пластика на дълбоки венечни джобове, повлияване реакцията на околните тъкани след екстракция на дълбоко ретинирани мъдреци и кистектомии. Особено често използувам мултидиодната глава за подобряване лимфния отток, независимо от причината за лимфостазата.

Разбира се, за подбора на лечебния протокол винаги вземам под внимание типа на процеса и посоката, в която трябва да тръгне лечебния процес. Обикновено при възпалителните изменения включвам лазера от 2-3-то посещение нататък, като до този момент съм се постарала да овладея инфекцията,после продължавам почти само с него, или в комбинация с йонофореза.

При атрофичните състояния започвам с лазер и лечебния ми курс включва рядко други мероприятия.

Напоследък употребявам лазер за лазерна акупунктура, но още трупам опит и работя само върху добре отработени готови рецепти, които се предоставят и отиграват на курсовете по лазерна медицина.

Много голям успех постигнах на случай с пациентка с лъчева фиброза на m .maseter dex., съпроводена с трета степен тризмус от година и половина.

Също добре повлиявам болков синдром в зъбните редици след лъче- и химиотерапия.

Като обобщение мога да кажа,че лазерът съпровожда ежедневната ми практика постоянно, намира приложение във всички терапевтични процедури и резултатите са много по-добри и по-бързи, в сравнение с конвенционалната работа.