Галерия

ВИСОКОЕНЕРГИЕН ДИОДЕН ЛАЗЕР


1. Eндодонтия-деконтаминация на коренови канали


Поставяне на влакното в кореновия канал
Изтегляне на влакното

2. Фибром


Предоперативен изглед
Веднага след манипулацията
След 1 ден

3. Гингивална депигментация


Предоперативен изглед
Веднага след манипулацията
След 10 дни

4. Хемостаза


Предоперативен изглед
Веднага след манипулацията

5. Херпес симплекс


По време на манипулацията
Веднага след манипулацията
След 1 ден

6. Субгингивална ретракция-за вземане на отпечатък


Коректна позиция на влакното
Веднага след ретракцията
Взетия отпечатък

7. Гингивална ретракция-реконтуринг


Предоперативен изглед
Веднага след манипулацията
След 2 седмици

8. Периимплантит


Предоперативен изглед
Веднага след обработката
След 6 месеца

9. Реконтуриране на гингива-удължаване на корона


Предоперативен изглед
Веднага след реконтуринга
След 4 месеца

10. Реконтуриране на гингива-удължаване на корона


Предоперативен изглед
Веднага след реконтуринга
След 2 седмици

11. Липса на зъб-препариране на място


Предоперативен изглед
Веднага след манипулацията
Възстановяванията след 6 месеца

12. Избелване


Преди избелването
След избелването

НИСКОЕНЕРГИЕН ТЕРАПЕВТИЧЕН ЛАЗЕР


1. Цикатризация - след ухапване от куче


Предоперативен изглед
Веднага след зашиването и обработката на шева с високоенергиен лазер
След 1 месец. Направени са 15 процедури с нискоенергиен лазер в комбинация с еднократно запечатване на шева с високоенергиен лазер