Въпроси

Вашите първи въпроси за лазерите

Къде се използват нискоенергийните лазери?
За терапевтични манипулации във всички медицински области

Къде се използват високоeнергийните лазери?
За хирургични манипулации във всички медицински области.

Защо трябва да използвате лазери?
Защото пациентите желаят да получат най-съвременен начин за лечение. Практиките, които използват лазер, се радват на по-добър обществен имидж, както и на по-добри финансови резултати. Самите пациенти все повече се убеждават в полезността на лазерите в медицината и стоматологията, и сами изискват това лечение.

Дали инвестицията „лазер” в медицината и стоматологията се изплаща?
Лесно е да се спечелят допълнителни доходи от лазер, ако лекарят правилно интегрира подходящия лазер в ежедневната си практика.
Предвиденият срок на изплащане на един нискоенергиен терапевтичен лазер е 1 година, а за един високоенергиен лазер за мекотъканна хирургия е от 3 до 5 години. Въпреки това, повечето потребители са приятно изненадани, че този срок е около 1 година за високоенергийните и няколко месеца за нискоенергийните лазери.

Трябва ли да се доверите на нашите съвети за избор, когато купувате лазер?
Определено да! Ние сме хората, които знаем добре възможностите на апаратите, които предламе и специфичните особености на медицинските приложения. Нашата цел и грижа е потребителят- лекар или стоматолог да е доволен от своя лазер и да го използва пълноценно. Защото знаем, че всеки недоволен потребител ще разкаже за своето недоволство на своите колеги. Затова използвайте пълноценно нашите безплатни консултантски услуги!

Какви са ключовете кам успеха с лазери?
В съвременните апарати има вградени лечебни програми, които съдържат параметрите „златен стандарт”, което е добре за начинаещия.
Първоначалното обучение от наш специалист във вашия кабинет е от първостепенно значение. Освен това, посещаването на курсове и лекции ще допринесе много за вашето обучение. Също така, можете да кандидатствате за членство в Лазерна Академия.

Как да започнете пътя си към „лазерна медицина”?
1. Запознайте се добре с този уеб сайт.
2. Задайте въпросите си на нашата страница.
3. Ако предпочитате директен разговор, обадете се на нашия телефон.
4. Не се притеснявайте никога да зададете вашите въпроси- ние ще ви отговорим!
5. Уговорете среща с наш консултант:
- Той ще ви посети в кабинета, в удобно за вас време.
- Ще направи демонстрация на всички лазерни апарати.
- Ще ви помогне стъпка по стъпка във вземането на решение.
6. След като се спрете на „вашия лазер”, отделете достатъчно време за първоначално обучение от наш специалист.
7. Следете всички събития, свързани с лазери- конгреси, лекции, курсове, срещи. Обучението е една добра инвестиция.
8. Не пропускайте възможността да станете член на някоя Лазерна Академия.

Въпроси за нискоенергийните терапевтични лазери

Какво е Нискоенергиен Терапевтичен Лазер?
Апарат за лазерна терапия. Източник на енергия, която вьведена в тялото влияе върху чувствителните на това льчение елементи в клетките, без да поражда разрушаващо действие.

Каква е Нискоенергийна Лазерна Терапия (LLLT)?
- Нетермична
- Подобрява бьрзината и качеството на тьканно вьзстановяване на: кожа, мускули, сухожилия, лигамент, кости, нерви
- Подпомага преодоляването на вьзпаления
- Често мигновено облекчава болката

Къде се използват терапевтичните лазери?>
● Стоматология
● Ревматология
● Неврология
● Травматология
● Рехабилитация
● Физиотерапия
● Дерматология
● Оториноларингология
● Гинекология
● Хирургия (постхирургия)
● Ветеринарна медицина
● Мед. козметика
● Акупунктура

С каква дължина на вълната са терапевтичните лазери?
От 626 до 905 nm. Те излъчват в червената и близката инфрачервена спектрална област.

Защо се предпочитат диодните терапевтични лазери?
Защото са: компактни, с лесно управление, с дълъг живот на излъчвателя, с непроменяеми параметри по време на експлоатация и във времето.

Какъв терапевтичен лазер е за предпочитане- IR (инфрачервен) или R (червен)?
Въпреки че за едни и същи заболявания може да се използва или инфрачервен, или червен лазер, има особености, които ако се знаят, ще направят лечението по-ефективно.
В лечебните протоколи за съответното заболяване е указано кой лазер е за предпочитане.
В много от случаите максималният терапевтичен резултат се постига от комбинираното въздействие на инфрачервен и червен лазер.

Какво е характерно за IR (инфрачервен) терапевтичен лазер?
Този лазер има подчертано аналгетично и противовъзпалително действие в голяма дълбочина. Предпочитан при болков синдром и дълбоки костно-ставни възпаления.
област на приложение:
ревматология, неврология, травматология,рехабилитация,стоматология (в случаите на: болкови проблеми, костни проблеми, дълбоки патологии); гинекология (в случаите на болкови проблеми), лазерна акупунктура

Какво е характерно за R (червен) терапевтичен лазер?
Този лазер има противовъзпалително, трофично и цикатризиращо действие в меката тъкан. Предпочитан за васкуларни лечения (рани, изгаряния, еутрофия, козметична медицина); както и при лечение на локални мекотъканни възпаления.
област на приложение:
дерматология, гинекология,стоматология (при лигавични и мекотъканни проблеми) пост хирургия (за бързо възстановяване и при трудно заздравяващи рани), медицинска козметика

Каква е дълбочината на проникване на терапевтичния лазер?
IR (инфрачервен) лазер- 35-40 mm в мека тъкан и l-2 mm в кост
R-(червен) лазер- 20-25 mm в мека тъкан, не прониква в кост

Кои са важните параметрите, за да постигна необходимия терапевтичен ефект?
3 са най-важните параметри за постигане на терапевтичен резултат:
-избор на подходяща дължина на вълната, изразява се в нанометри (nm)
-използване на подходяща мощност, изразява се в миливати (mW) или във ват (W)
-прилагане на необходимата енергия, изразява се в джаули (J)
Друг важен параметър, когато се работи в импулсен режим, е:
-избор на честота на импулсите, изразява се в херц (Hz)
В SIX Laser TS и SIX Laser M има готови лечебни схеми с вградени параметри за около 100 заболявания. Всяко от които има между 2 и 4 лечебни протокола.
Тези протоколи са така наречените „златни стандарти” в лазерната терапия.
Останалите модели апарати са придружени от терапевтичен наръчник с лечебни протоколи.

Мога ли да съставя собствен лечебен протокол?
Да, можете! В него ще зададете мощност, време на работа и площ на облъчване, а апаратът автоматично ще изчисли енергията (Дозата). На този протокол може да дадете име и да го запаметите.

Какви специализирани накрайници се използват?
1.Стъклен световод- за облъчване в областта на лигавицата (стоматология, ОРЛ, гинекология)
2.Колиматор Æ3 mm- за облъчване в биологично-активни точки
3.Мултидиодна глава (МДГ)- за облъчване на голяма повърхност

Мултидиодна глава (МДГ) и магнит
В нея са вградени червени и инфрачервени излъчватели и магнит. С нея се облъчва голяма повърхност. Съчетанието на различни дължини на вълната е предпоставка за многостранен целуларен отговор. Предпочита се при локални мекотъканни възпаления, за подобряване трофичността в зоната (рани от всякакъв произход, изгаряне, херпеси, хематоми, едеми, бурсити и др.).

В кои места се облъчва?
При заболявания на опорно-двигателния апарат – облъчват полета, които са в най-голяма близост до ставната капсула (ниво ставна ивица); директно върху засегнати мускули, върху костни участъци.
При въздействие върху проекция на патологичния процес- облъчва се кожният участък над патологичния процес
При травматично нараняване на кожата или при рани от друг произход- облъчват се краищата на раната и вътрешността на раневата повърхност. Предварително се почистват некротичните материи.

Какви са начините на облъчване?
Изборът зависи от терапевтичните индикации.
Облъчване в точка- При обезболяващо лечение се предпочита точково облъчване в указаните рефлексогенни точки
Сканиране в зона (обхождане на по-голяма площ)- При противовъзпалително и трофично лечение се предпочита сканиране в зоната.
.В лечебните протоколи е указан предпочитания начин на въздействие.

Какъв е броят и честота на лечебните процедури?
Те зависят от клиничните констатации и се адаптират от терапевта
В лечебните протоколи е указан препоръчителен брой и честотата на лечебните процедури
При акутни заболявания облъчванията обикновено са ежедневни. Подобрението се постига до 3-я сеанс.
При хронифицирани заболявания е препоръчително по 2-3 процедури седмично, т.е. разтеглена във времето терапия. Подобрение се постига до 6-я сеанс. Общият брой може да достигне до 10-15 сеанса.
Не спирайте терапията след изчезване на болевия синдром, а затвърдете терапевтичния резултат поне с още 3-4 сеанса!

Каква е реакцията на пациента при лечението с лазер?
При акутни заболявания често се наблюдава внезапно спиране на болката веднага след първата процедура. Продължете терапията!
При хроничните заболявания са необходими повече лечебни процедури. Предупредете пациента за възможна нетипична реакция след 3-4 сеанс. Не спирайте терапията! Преминете на по-ниски дози, разредете сеансите.Опитът показва, че тези случаи са най-успешни за лазертерапия.

Каква е методологията на облъчването?
След правилна диагностика, определете лечебната методика, по която ще работите. Поставете съответния специализиран накрайник на лазерната сонда.
Определете мястото на въздействие.
Насочете лазерната сонда перпендикулярно на облъчваната повърхност и въздействайте по съответната методика.

Как се почистват специализираните накрайници?
Почистването на специализираните накрайници се извършва по химичен начин.
При работа с колиматор или МДГ използвайте индивидуални полиетиленови калъфчета.

Tерапевтични индикации за SIX Laser TS, M

Инфрачервена дължина на вълната (Infra Red-лазерна сонда)

Нараняванията на меки тъкани:
• Бурсит
• Навяхване
• Разтежение
• Хематом
• Тендинит
• Тендосиновит
• Миофациални тригер точки

Остри & Хронични ставни проблеми:
• Артроза
• Ревматоиден артрит
• Лигамент & Сухожилни наранявания

Хронична болка:
• Постхерпетична невралгия
• Хроничната болка във врата и гърба
• Метатарзална болка
• Невралгия на Тригеминус
• Брахиална невралгия
• Епикондилит
• Периартрит
• Синдром на Карпалния канал

Счупвания:
• Неставни
• Малки кости

Червена дължина на вълната (Red-лазерна сонда)

• Херпес
• Афтозни язви
• Язви на краката
• Дерматит
• Зарастване на рани
• Изгаряния
• Остри възпаления
• УНГ - болести
• Гинекология
• Акушерство- post partum
• Акне
• Тонизация на лицева мускулатура
• Козметика

Акупунктура - тонизация и седация

Лечебни протоколи за SIX Laser TS, M

Стоматология
Alveollitis, Aphthae, Aptyalismus, Caries- превенция с/у пулпна чувствителност, Cheilitis, Cicatrisatio, Cicatrix, Decubitus, Denticio difficilis, Endodontia- превенция с/у периодонтитни болки, Extractio-превенция с/у алвеолит, Fistula, Fractura, Implantatio, Gingivitis, Glossitis, Herpes simplex labialis, Hyperaemia pulpae, Hyperaesthesia dentis, Neuralgia n. trigemini, Neuritis, Osteolysis, Parodontitis, Periodontitis, Phlaegmone, Praeparatio-корони, Pulpitis- биолог.леч., Phlaegmone (Abscess)-пост хирург., Sialoadenitis, Syndromum temporomandibularis, Analgesia, Диагностика на възпаление-пулпно или периодонт.

Ревматология, Травматология, Рехабилитация, Спортна медицина
Cervicalgia, Osteohondrosis cervicalis, Myalgia thoracis, Arthrosis dorsalis, Lumbalgia, Spondylarthrosis lumbalis, Ischias, Sacroileitis, Dorsalgia, Periarthhtis humeroscapularis, Epicondylitis, Epitrochleitis, Distorsio articulacio cubiti, Tendosynovitis articulacio carpi, Bursitis radialis, Dystorsio articulacio carpi, Syndromum canalis carpi, Rizarthrosis pollicis, Coxarthrosis, Periarthritis coxae, Pubalgia, Gonarthrosis, Prelongatio ligamenti, Syndromum patelaris, Syndromum Osgood-Schlateri, Contractura musculi, Tendinitis achillae, Bursitis pre et retro achillaris, Tendinitis mm. extensoris tibialis anterior, Talalgia ,костно вьзстановяване: незарастващи фрактури (особено скафоидните), малки костни фрактури (особено ребрени, карпални, тарзални и фалангиални)

Неврология
Cephalgia, Neuralgia Arnoldi, Neuralgia n. Trigemini, Neuralgia роst Herpes Zoster, Migraena, Torticolis, психосоматична болка

Дерматология
Acne vulgaris, Acne rosacea, Alopetia areata, Cicatrix, Cicatrisatio, Combustio gr.l-IV, Decubitus, Erythema exsudativa multiforme, Furunculus, Herpes simplex, Herpes zoster, Lichen ruberplanus, Ulcus cruris, Rhagades

Оториноларингология
Furunculus, Otitis, Pharyngitis, Rhinitis, Tinnitus, Sinuitis, Tonsillitis, вьзстановяване след Perforatio membranae tympani

Гинекология
Adnexitis, Erosio cervicis uteri, Endometritis, Herpes simplex genitalis, Parametritis, Post partum (Haematoma, Cicatrix, Keloidum), хронични вулварни дистрофии- Craurosis vulvae, Lichen scleroatrophicus, следоперативни усложнения

Хирургия
След хирургия за бърза цикатризация, преодоляване на едема, хематома и болката

Козметика
Тонизация на лицева мускулатура, Acne vulgaris, Sanatio, Furunculus, Cicatrix

Лазерна пунктура- тонизация или седация

Вашите въпроси за вискоенергийния диоден лазер Six Laser Lancet 980

Какво клинично приложение има високоенергийния диоден лазер?
Апарат за мекотъканна хирургия.
*В момента Six Laser Lancet 980 е разработен за стоматологично приложение, с методики за ежедневната стоматологична практика. Предстои разработка на методики за други медицински области.

С каква дължина на вълната са високоенергийните диодни лазери?
От 808 до 980 нанометра (nm). Те излъчват в инфрачервената спектрална област.
*Six Laser Lancet 980 е с дължина на вълната 980 nm

Защо за мекотъканна хирургия се предпочитат високоенергийните диодни лазери?
Защото са компактни, с лесно управление, с дълъг живот на излъчвателя, с непроменяеми параметри по време на експлоатация и във времето.

Какво е характерно за високоенергийния диоден лазер?
Изрязва чрез изпаряване на водата в меката тъкан, с висока прецизност, послойно, на много тънки слоеве, при което не се нагрява прилежащата мека и твърда тъкан. Не се получава некроза на тъканта!

Кои са важните параметрите, за постигане на необходимия резултат?
Три са най-важните параметри за постигане на лазерно рязане на мека тъкан:
- Използване на подходяща мощност, изразява се във ват (W)
- Избор на режим- непрекъснат (CW) или честотен изразява се в херц (Hz)
- Прилагане на необходимата енергия, изразява се в джаул (J)
*В SIX Laser Lancet 980 има готови лечебни схеми с вградени параметри на лечебните протоколи.

Можете ли да съставите собствен лечебен протокол с SIX Laser Lancet 980?
Да, можете! В него ще зададете мощност, време на работа и режим. Този протокол може да го запаметите.

Какви специализирани накрайници се използват?
1.Оптично влакно, което може да бъде с различни дебелени от 200 до 600 микрометра (μm), в зависимост от целите. Най-често използваното (универсално) влакно е 300-320 μm
2.Накрайник за избелване на зъби.

Какви са начините на обработка?
Изборът зависи от целите:
1.Контактен способ, в максимална близост до повърхността на тъканта - за рязане на мека тъкан в дълбочина, при ендодонтско лечение, при стерилизиране на джобове.
2.Неконтактен способ, от разстояние 0,3-0,5 милиметра от тъканта, без задържане на едно място- за премахване на повърхностен слой, хемостаза, аналгезия.
В лечебните протоколи е указан начина на въздействие.

Каква е методологията на лазерната манипулация с SIX Laser Lancet 980?
1.Определете лечебната методика, по която ще работите, от списъка с манипулациите.
2.Насочете оптичното влакно перпендикулярно на облъчваната повърхност и въздействайте по съответната методика.

Прилики и разлики с Електрокаутера
Често ни задават този въпрос!
Имат само една единствена прилика, че и двата способа са термични.
А разликите са много съществени:
1.При лазера режещият инструмент е лъч.
2.С лазера се реже послойно, което предполага много прецизно контролиране дълбочината на рязане.
3.Лазерното рязане не позволява нагряване на прилежащите тъкани- меки и твърди, тъй като се реже на много тънки слоеве, от порядъка на микрони.
4.При лазера не се получава некроза на тъканта.
5.Възстановителният период след рязане на мека тъкан с диоден лазер е много кратък.
6.Лазерното рязане е възможно най-нетравматичния способ за пациента.

Лечебни протоколи за високоенергийния диоден лазер Six Laser Lancet 980

Ендодонтия
Деконтаминация на коренови канали
Разтапяне/ Глазиране (витрификация на дентина)
Апикоектомия

Пародонтология
Деконтаминация на костни джобове (почистване на гранулации)
Перимплантит-деконтаминация

Хирургия
Абсцес
Обработка на корона- реконтуриране
Епулис
Фибром
Фистула
Френектомия
Гингивотомия
Гингивална ретракция
Гингивопластика
Гранулом
Хемангиом
Хемостаза
Разкриване на имплант
Инцизия
Оперкулектомия
Сулкус-дисцизио

Мукозна Терапия
Афта
Хейлит
Херпес
Хиперестезия
Лихен
Левкоплакия

Естетична стоматология
Избелване на зъби
Гингивална хиперпигментация

Други
Аналгезия
Биостимулация